Evenementen

Asbest er afA.s. Woensdag 17 april is er een informatieavond in de Pas in Heesch om 19.30 uur voor alle ( voormalige) agrariërs en alle ondernemers in Bernheze over het verwijderen van Asbestplaten op hun dak en het leggen van zonnepanelen op hun al dan (nieuwe) dak.

Een lokale werkgroep, waarin de Bernhezer Buitenwacht , de ZLTO Bernheze, de Ondernemersverenigingen , de Beco en de lokale Dorpsraden samenwerken met de gemeente, de Provincie en de Coöperatie Asbestschakel om in In de komende tijd massaal in Bernheze de Asbestdaken te gaan saneren en, als het kan, zonnepanelen te plaatsen op het ( nieuwe) dak.

Het is een burgerinitiatief om naast het opruimen van Asbestdaken ook te werken aan de energietransitie van Bernheze door er naar te streven zoveel mogelijk zonnepanelen op het dak te realiseren.

Asbestschakel heeft een contract gesloten met de Provincie om te organiseren in een coöperatie met regionale ondernemers om in geheel Brabant asbest van de daken te verwijderen, overbodige stallen te slopen en om ,als het kan, ook zonnepanelen op de nieuwe daken te plaatsen. Bernheze is de eerste gemeente in Brabant, waar dat wordt aangepakt.

Later in het jaar organiseert de werkgroep ook informatieavonden in de verschillende dorpen om de actie ook uit te rollen om op de “kleinere’ daken van de Burgers te gaan organiseren de asbest te verwijderen en zonnepanelen te gaan plaatsen. Daar zal nog meer samenwerking nodig zijn tussen de burgers, de dorpsraden en de gemeente om dit financieel aantrekkelijk te kunnen organiseren. Daar zullen zich de dorpsraden ook sterk voor maken.

Woensdag 17 april 19.30 uur Informatieavond dus : Asbest eraf en Zonnepanelen erop

Voor alle ondernemers en agrariërs in de Pas in Heesch

Tekst: Theo van Overbeek

Foto: Sarah Linde van den Dungen

         s.a.RAH - Beeldend werk -

         www.sarahlinde.nl

Plaats reactie