Dorpsnieuws

 blauwalg Warme, droge dagen en veel zon. We signaleren op steeds meer plekken blauwalg in ons werkgebied. Dit komt doordat sloten en beken verder opwarmen door het uitblijven van neerslag. En water in droogvallende beken of sloten wordt aangevoerd uit de Brabantse kanalen en de Maas waarin zich blauwalgen bevinden. Blauwalgen kunnen giftige stoffen afscheiden. Daar kun je ziek van worden. Niet alleen mensen, maar ook dieren. Opletten dus!

Niet alleen als recreant of voor je huisdier, maar ook als agrariër. Wij raden aan om rekening te houden met mogelijk aanwezige blauwalg bij het beregenen van je gewassen. En als je je vee uit sloten of beken wil laten drinken.

Klimaatverandering zorgt voor blauwalg op meer plekken
Groei van blauwalgen vond voorheen vooral plaats in stilstaande, geïsoleerde wateren, zoals stadswateren en zwemplassen waar veel voedingsstoffen aanwezig zijn. Deze voedingsstoffen komen in het water via mest, lokvoer van sportvissers, brood, eenden- en hondenpoep.

De laatste jaren zien we ook steeds vaker blauwalgen in onze stromende wateren, zoals sloten en beken. Dat komt doordat door droogte stilstaande voedselrijke sloten opwarmen en water in droogvallende beken of sloten wordt aangevoerd uit de Brabantse kanalen en de Maas waarin zich blauwalgen bevinden. Daarom wordt het voor ons steeds lastiger om te voorspellen waar blauwalgbloei optreedt.

Check www.zwemwater.nl  (opent in nieuw venster)
Bij grote hoeveelheden blauwalg ontstaat er meestal een blauwgroene drijflaag op het water. Maar blauwalg is lang niet altijd met het blote oog te zien. Controleer daarom vooraf op www.zwemwater.nl (opent in nieuw venster) of via de app waar je veilig en schoon kan zwemmen, pootje baden of spelen. Het advies is om alleen in het water te gaan bij officieel aangewezen zwemwaterlocaties. Bij deze locaties wordt de zwemwaterkwaliteit, hygiëne en de fysieke veiligheid onderzocht en gewaarschuwd wanneer deze niet voldoende is.

Mensen en dieren kunnen ziek worden
Blauwalgen kunnen giftige stoffen afscheiden. Bij aanraking of inname bestaat kans op huidirritatie, duizeligheid, ademhalingsproblemen en ernstige maag- en darmklachten. Deze klachten kunnen zowel bij mensen als bij (huis)dieren optreden. Heb je contact met water met blauwalg gehad? Ga er dan zo snel mogelijk uit en spoel je huid goed af met schoon water. Neem contact op met je huisarts als je klachten krijgt.

Blauwalg gezien of een vermoeden van blauwalg?
Maak een melding

Heeft het spoed? Bel ons dan!

Is dringend actie gewenst? Bel dan telefoonnummer 088 - 17 88 000 (bij geen gehoor telefoonnummer 0800 - 03 41 ). Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor spoedzaken. Denk aan dreigende situaties voor mens, dier of milieu zoals hoogwater, ernstige wateroverlast of een verontreiniging.

Zo handelen we meldingen af

We registeren je klacht of melding en geven deze door aan een medewerker die ter plekke de situatie bekijkt en zo nodig maatregelen treft. Waar nodig passen we de actuele waterinformatie op de kaart aan of plaatsen we een nieuwsbericht, bijvoorbeeld over blauwalgen. Bij een vervuiling kunnen we laten onderzoeken wie de vervuiling heeft veroorzaakt, zodat we de kosten kunnen verhalen.

Meldingen of klachten die niet over water gaan

Wil je de start of het einde van werkzaamheden melden? Een klacht indienen tegen een van onze medewerkers? Een schade melden of bezwaar maken tegen een genomen besluit? Dat kan via de pagina Zelf regelen.

Plaats reactie