Dorpsnieuws

Joost JansenHoe reageren mensen op onverwachte omstandigheden? Nu bijvoorbeeld, nu de lockdown maatregelen zijn verlengd? Gaan we op deze zondagmiddag rellen op het Museumplein in Amsterdam? Steunen we politieke partijen die deze beperkende maatregelen onzin vinden?

En dan hoor ik in deze omstandigheden, nu, hier in de eerste lezing: ‘God de Heer heeft tot mij gesproken en ik heb mij niet verzet, ik ben niet teruggedeinsd.’ Dat is een andere reactie dan gaan rellen. De profeet Jesaja in de eerste lezing neemt stelling in omstandigheden die toen nog veel erger waren dan wij nu meemaken. Hij wordt naar voren gehaald om Jezus te ondersteunen die we ingehaald hebben in Jeruzalem en die zijn einde nadert. We hebben het allemaal gehoord. Kan ik, kunnen wij ons vinden in dit woord van de profeet Jesaja? Meegaan in de wisselvalligheden van het bestaan? Soms je kop moeten buigen? Hoe blijf ik aandachtig?
Gelukkig, lieve mensen, komen we niet elke dag in zulke situaties terecht, omstandigheden waarin we ons schrap moeten zetten om niet ten onder te gaan. Maar ze komen wel op ieders pad, ’n keer, ergens in je leven. En dan kun je er maar beter op voorbereid zijn. Hoe bereid je je er op voor? U en ik zijn toch geen makke schapen die met ons laten ‘sollen’? We willen toch greep houden op ons bestaan en zelf uitmaken wat we willen?

Prima, maar er zijn omstandigheden dat we toch echt anders zullen reageren. Stel bijvoorbeeld dat het om je moeder of je vader gaat, dan heb je geen keuze. Je gooit alles aan de kant en je bent er. Voor de meeste mensen is dit helder. Daar waar verbondenheid sterk is, daar waar liefde in het spel is, dan is er ineens veel meer mogelijk. Dan ga je tot het uiterste. Deze instelling wil ik ook in de komende week bij mijzelf bewaken. Want met deze viering van Palmzondag beginnen we de Goede Week waarin we Jezus volgen op zijn laatste tocht om… zelf geestelijk voedsel op te doen voor ons eigen bestaan. Jezus is mens met de mensen, dat geloven we. Hij is Zoon van God, zo belijden wij. En: Hij is er voor ons. Voor ons gaat Jezus deze weg. God de Heer heeft tot Hem gesproken en Hij heeft zich niet verzet, Hij is niet teruggedeinsd. Niet voor niets zullen we deze week meer verhalen krijgen uit het boek van de profeet Jesaja waarin we horen over een knecht van God die het leven erbij laat omdat hij met zich laat ‘sollen’ om de goede zaak, de zaak van God. U begrijpt dat toen dit allemaal met Jezus gebeurde en ook daarna de mensen uit die tijd dachten: die Jezus heeft veel weg van die knecht uit de profeet Jesaja. En zo kregen ze ook meer zicht op Hem.

Kan ik die weg aan? Kunnen wij die weg gaan? Zeg niet te snel ‘ja’. Ik weet het van mezelf pas als ik er voor sta. Ik hoop en bid dat ik dan voldoende liefde in me heb om ‘ja’ te zeggen op de omstandigheden. Ik word gelukkig gesteund door beelden en verhalen van mensen die vandaag hun leven geven voor de Goede en Blijde Boodschap. Pas zag ik nog op youtube het filmpje waarop een vijftiental christenen in oranje overalls door IS-strijders de keel werden doorgesneden terwijl op hun lippen hun gebed verstomde. Ik denk aan de jezuïet Frans van der Lugt – een bekende van minister Sigrid Kaag – die in Syrië met een kogel door het hoofd gedood is. ‘God de Heer heeft tot mij gesproken en ik heb mij niet verzet, ik ben niet teruggedeinsd.’ Dit zijn onze geloofsgetuigen van vandaag, mensen die trouw zijn gebelevn tot het einde.

Laten we in deze Goede Week ons meenemen, dag voor dag. Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Pasen: iedere dag is rijk aan inhoud en kostbaar. Nooit vergeten: Jezus is zijn weg voor ons gegaan. Laten wij dan de weg met Hem gaan!

Joost Jansen, pastoor

Plaats reactie


HaDee agenda