Dorpsnieuws

GGDDe GGD Hart voor Brabant is gestart met een grootschalig onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van Brabantse inwoners: de GGD Gezondheidsmeter 2020. Meer dan 91.000 Hart voor Brabanders van 18 jaar of ouder ontvangen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen.

De vragen gaan onder andere over lichamelijke en psychische gezondheid, leefgewoonten en de woonomgeving. GGD Hart voor Brabant voert dit onderzoek eens in de vier jaar uit in opdracht van de gemeenten in de regio.

Wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten van het onderzoek geven inzicht in de mening van de bevolking over hun gezondheid en de woonomgeving. De resultaten worden door de gemeente en de GGD gebruikt voor het lokale gezondheidsbeleid en het organiseren van activiteiten om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Passen de voorzieningen bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven? Kan men meedoen aan de samenleving? En hoe gaat het met ons in vergelijking met vier jaar geleden? De resultaten van het gezondheidsonderzoek staan half 2021 op www.brabantscan.nl

Vergelijken met andere regio’s
Alle GGD’en in de Nederland voeren dit gezondheidsonderzoek uit. Hierdoor kan GGD Hart voor Brabant de resultaten met andere regio's vergelijken.

Deelnemers willekeurig gekozen
Deelnemers kunnen de vragenlijst online of schriftelijk invullen. Niet alle inwoners ontvangen een vragenlijst; deelnemers worden willekeurig gekozen uit het bevolkingsregister van hun gemeente. De geselecteerde personen vormen samen een doorsnee van alle Hart voor Brabanders van 18 jaar en ouder. Heeft u geen brief ontvangen, maar doet u toch graag mee? Dit jaar kunnen personen zonder uitnodiging voor het eerst meedoen aan het onderzoek via www.GGDgezondheidsmeter.nl,  Deelname is vrijwillig.

Meer informatie
Meer over de GGD Gezondheidsmeter 2020 vindt u hier 

Plaats reactie