Dorpsnieuws

zilverendukatenKasteel Heeswijk (Noord-Brabant)verschijnt in de gloednieuwe serie Zilveren Dukaten van de Koninklijke Nederlandse Munt. Het thema van deze serie is ‘Nederlandse kastelen’.Vandaag is bij Kasteel Heeswijk zelf het ontwerp van de Zilveren Dukaat onthuld in het bijzijn van directeurLuc Eekhout. De verkoop is direct van start gegaan op de website van de Koninklijke Nederlandse Munt.

Nieuwe serie Nederlandse kastelen

De Koninklijke Nederlandse Munt gaf eerder dit jaar het startschot aan de nieuwe verzamelaars serieZilveren Dukaten getiteld ‘Nederlandse kastelen’. In 2020 verschijnener maar liefst vier Zilveren Dukaten met op elke uitgifte een ander Nederlands kasteel. Kasteel Heeswijk volgt het Utrechtse Kasteel De Haar,dat infebruari van dit jaar al op een Zilveren Dukaat vereeuwigd is.

zilver5en dukaat kasteelVandaag is het ontwerp van de Zilveren Dukaat ‘Kasteel Heeswijk’onthuld op het kasteel zelf, dat op 1 juni 2020 weer open zal gaan voor bezoekers. De onthulling vond nu plaatszonder publiek vanwege de maatregelen met betrekking tot het coronavirus. Wel was de directeurvan Kasteel Heeswijk,Luc Eekhout, aanwezig.

Kasteel Heeswijk

Prominent in het bosrijke land nabij Den Bosch vindt men het monumentale Kasteel Heeswijk: ‘het Kasteel van Brabant’. Kasteel Heeswijk kent een bewogen geschiedenis die teruggaat tot het jaar 1080. Het kasteel wordt geregeld belegerd, beschadigd,hersteld en verbouwd. In de negentiende eeuw koopt baron Van den Bogaerde van Terbrugge het landgoed en kasteel. Hij en zijn zonen maken er een luxe romantisch paleis van, gevuld met een rijke verzameling kunst en antiek. Na het overlijden van de laatste baron wordt het kasteel een museum. Kasteel Heeswijk behoort tot één van de best bezochte kasteelmusea van Nederland en Vlaanderen.

Muntontwerp Zilveren Dukaten waren van 1659 tot 1847 een wettig betaalmiddel in Nederland. In 1987 keerden zij terug als verzamelaarsmunt. De Koninklijke Nederlandse Muntslaat in 2020 vier  Zilveren Dukaten in opdracht van het ministerie van Financiën. Kenmerkend voor een Zilveren Dukaat is dat op de voorzijde altijd een ridder in harnas staat afgebeeld met voor het linkerbeen een schild met daarop het provinciewapen. De keerzijde toont het jaartal van de uitgifte en de Latijnse tekst ‘Concordia res Parvae Crescunt’: Eendracht maakt macht. Dit was tussen 1588 en 1795 de wapenspreuk van Nederland.In de serie ‘Nederlandse kastelen’ staat op iedere uitgifte veldmaarschalk Godard van Reede als ridder afgebeeld voor het desbetreffende kasteel. Godard van Reede (1644 –1703) volgde Willem III van Oranje bij het opeisen van de troon van Engeland, Schotland en Ierland.In 1702 kreeg hij de rang van veldmaarschalk en werd hij opperbevelhebber van alle Nederlandse troepen.

De maximale oplage van de Zilveren Dukaat van Kasteel Heeswijk is 2.000 stuks. De Zilveren Dukaat is te bestellenvia www.knm.nl/kasteelheeswijk en wordt geleverd in luxe verpakking, geïnspireerd op het harnas van de ridder.

Plaats reactie