Dorpsnieuws

Bernheze logoSchriftelijke vragen

artikel 33 reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

Datum:             8 mei 2020

Onderwerp:       Principeverzoek voor het plaatsen van 10 tijdelijke, verplaatsbare Tiny houses en zonnepaneelweide Liniedijk 5 Heeswijk-Dinther.    

Aan het college van burgemeester en wethouders

Naar aanleiding van een ontvangen brief van de gemeente waarin initiatiefnemer uitgenodigd werd deel te nemen aan de stoppersregeling. Initiatiefnemer is eigenaar van een varkensbedrijf, 7242 m2 stal met 5800 vleesvarkens. Initiatiefnemer zag de uitnodiging om te stoppen als een mogelijkheid om als ondernemer een nieuwe weg in te slaan.

Als duurzaam alternatief om een vitaal buitengebied te borgen ontstond het plan om 10 kleine tijdelijk en verplaatsbare houtskeletwoningen te plaatsen op zijn bouwblok, nadat de stallen zijn afgebroken. Prefab (geen stikstofuitstoot), energieneutraal (nul op de meter) en in één dag geplaatst met als aanvulling een zonneweide.

De 10 woningen zijn met 75 m2 bewoonbaar oppervlak met name bedoeld voor jongeren en senioren die kleiner willen gaan wonen.

Op 12 december 2019 heeft er een gesprek plaats gevonden met wethouder van Boekel over dit plan.  Wethouder van Boekel zou het principeverzoek half januari 2020 in de Raad aan de orde stellen en om e.e.a. beter inzichtelijk te maken zou een ontwerpschets BRO wenselijk zijn, kosten € 750,--. Onder de noemer “kwaliteitsverbetering”.

Na 4 ½ maand wachten en er 4 verschillende “behandelaars” op hebben gezeten werd in een half A-viertje medegedeeld aan initiatiefnemer dat het verzoek niet conform bestemmingsplan zou zijn.

  • Kan de wethouder bevestigen dat bovenstaande uiteenzetting juist is? Zo niet wat klopt er niet aan het verhaal?
  • Wat zijn de argumenten waarom het verzoek niet conform bestemmingsplan zou zijn?
  • Het is toch logisch dat het verzoek niet in het huidige bestemmingsplan zou passen. Waarom is er dan niet gesproken over een bestemmingsplanwijziging waardoor het plan in, misschien, aangepaste vorm wel zou kunnen passen?
  • Waarom is er, blijkbaar, vanuit het college niet meegedacht met dit planinitiatief? Kan niet, mag niet was het resultaat! Waarom is er niet meegedacht wat WEL kan?
  • Juist dit soort aanvragen kunnen toch bijdragen aan een oplossing voor het grote tekort aan kleine betaalbare woningen waar onze fractie al enkele jaren om vraagt?
  • Voorziet de stoppersregeling niet in dit soort aanvragen? Zo niet, waarom niet?
  • De Provincie heeft op 12 maart 2020 een brochure gepubliceerd “Actie Programma Nieuwe woonvormen en zelfbouw”. Het initiatief past toch in het burgerinitiatief “De Boerderijbuurtschap”. Bent u het daarmee eens? Zo niet, waarom niet?
  • Gaat het college ook aan de slag met het actieprogramma van de Provincie? Zo ja, waar wordt dan op ingezet?

Indiener(s):

VVD     Jack van der Dussen

            Mark van de Ven

Reacties   
+3 #1 Jos Geene 10-05-2020 10:44
Als er nu wat van belang is in Corona tijd is het verplaatsen,stoppen van de veeteelt industrie.
Is het misschien in eigen belang van de gemeente om goedkope, tinyhousing niet toegestaan?
Immers moet duur aangekocht bouwgrond ook weer duur verkocht worden.
Het is een non issue om bestemmingsplan niet te wijzigen.Gemeente en wethouder dienen hier op aangesproken te worden.
Citeer
Plaats reactie