Dorpsnieuws

Joost JansenOnze aandacht gevraagd voor geroepen mensen. Je hoeft dan niet alleen te denken aan religieuzen (zusters, fraters en broeders), aan priesters. Iedere mens is geroepen, meen ik. We zitten ook in de meimaand en dat bracht me tot de vraag: als Maria die engel nu eens had laten roepen en niets had gedaan, zouden we dan hier in deze kerk gezeten hebben?
Zo nuchter is het wel.

We kunnen het hebben over Jezus, de Goede Herder, en zijn schapen, en daar is niets mis mee. Maar er is één iemand die aan het begin staat: dat is Maria, de moeder van Jezus, de moeder van God. Toen die boodschapper, die engel (en engel betekent: boodschapper), bij haar kwam aankloppen, heeft Maria JA gezegd. Ze heeft niet gezegd: die of die is veel beter, of: ik heb het al zo druk. Dat zeggen wij soms. Ze heeft wel gevraagd hoe dat dan gaat omdat ze nog geen gemeenschap heeft met Jozef. Ze is dus niet naïef, ze weet waar ze het over heeft.
Maria is het risico aangegaan. Hoe is zij daartoe gekomen? Allereerst: ze kende haar Traditie, de verhalen van haar voorouders, een beetje zoals wij het afgelopen weekend hebben gehoord over wat er allemaal in de Tweede wereldoorlog - en eerder en later - is gebeurd. Sterke verhalen, verhalen over kwetsbare mensen, over moedige mensen, over doorsnee mensen zoals u en ik. Ervaringen die wij ook hebben, of kunnen hebben. Herkenbare ervaringen. Net zoals we in de eerste lezing horen: mensen die meelopen uit nieuwsgierigheid, jaloers worden omdat Paulus en Barnabas succes hebben bij de mensen (en zij niet). Paulus bracht een boodschap van troost en hoop, en dat is aantrekkelijk, ook vandaag.
Maria weet van de profeet Jesaja, ze weet van de aartsvaders en vooral de aartsmoeders Sara, Rebekka, Rachel en Lea, maar ook de vrouw van David Batseba en de bruid in het Hooglied. Ook die hebben in wisselende omstandigheden de Stem van God gehoord en er naar gehandeld. Dat geeft Maria wel rust en kracht.
Maria kent ook de verhalen over een herder en zijn schapen. De grote koning David is als schaapherder begonnen om later zijn volk te kunnen hoeden. David had weer het voorbeeld van Mozes. Ik zal maar ophouden want de verbanden in de Bijbelverhalen zijn onuitputtelijk. Maria zal ongetwijfeld die verhalen aan Jezus hebben verteld. En Jezus gebruikt het thema van de ‘herder en zijn kudde’ op zijn beurt. Hij heeft in en buiten de liturgie zelfs ervan gezongen: De Heer is mijn Herder, mij zal het aan niets ontbreken… (Psalm 23). Prachtige taal: willen we niet allemaal de mensen behoeden die aan ons zijn toevertrouwd, onze kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders, de kring van vrienden…? Ook verder? Ook in een ruimere kring om ons heen?
 
Ik denk, lieve mensen, dat we hier het verschil kunnen ontdekken tussen de puur menselijke roeping en de roeping die met God van doen heeft. Als je een beetje normaal in elkaar zit dan heb je de gewone verantwoordelijkheid voor de mensen met wie je in het dagelijkse leven optrekt. Als je echter ontdekt hebt dat De Stem je roept, sommigen ontdekken hier ook de Stem van God in, dan kijk en handel je over eigen grenzen heen. Dat is evangelie, dat is Blijde Boodschap. Dat is de herder waar Jezus het over heeft.
 
Gewoon je niet sluiten voor wat er op je weg komt, soms zelfs gebruikt worden, misschien in je gevoel zelfs misbruikt, en toch weer open blijven omdat het om die ander (die Ander) gaat. De echte herder bekommert zich niet alleen over de vette, gezonde, stralende schapen, maar heeft eerder zorg voor het kwetsbare schaap, het schaap dat niet mee kan en dat misschien geholpen moet worden door het op de schouders te dragen. We zien wel eens van die plaatjes waarop de herder een lammetje rond zijn nek draagt. We vinden dat een idyllisch tafereel, niets is minder waar: het is een lammetje dat het zonder de herder niet overleeft.
 
Vul voor het kwetsbare schaap, voor het lammetje maar de namen in van kwetsbare mensen. Het gezin dat in de schuldsanering zit en dat van 50 euro per week moet rondkomen of die vrouw die door haar vrind is gedumpt terwijl zij net van hem zwanger is. Dat komt hier in HDL voor… Horen wij de roep om deze
Mensen als het ware te dragen? Hieraan kun je dan zien dat je van de Goede
Herder bent!
 
Joost Jansen, norbertijn
Plaats reactie