Dorpsnieuws

Jan van GemertTijdens de algemene ledenvergadering van HKK De Wojstap op 28 maart is aan drie leden de Pindullekusboom uitgereikt. Het beeldje van de Pindullekesboom, ontworpen door Frans Goossens, werd voor 1995 door het gemeentebestuur van HDL uitgereikt aan een aantal inwoners, die zich zeer verdienstelijk hadden gemaakt.
Piet van de BergNa de samenvoeging tot gemeente Bernheze heeft Heemkundekring De Wojstap het recht verworven dit zeldzame beeldje uit te reiken aan een lid van verdienste. Uiteraard gebeurt dit niet vaak, maar nu vond het bestuur dat drie leden de onderscheiding verdienden te weten: Piet van den Berg, Peter Kriele en Jan van Gemert.
 
Piet van den Berg heeft vele jaren de radio-uitzendingen verzorgd namens de Wojstap op de lokale radio, hij heeft Peter Kriele pindullekesboomalle gegevens verzameld over de Indiëgangers uit HDL en daar een boek over geschreven. Verder heeft hij vele bijdragen geleverd aan het clubblad ‘De Kroniek’ en was altijd bereid de handen uit de mouwen te steken. Tenslotte bezit hij een record nl. het deelnemen aan de kascontrolecommissie.
 
Peter Kriele is vanaf de oprichting ( 40 jaar) actief lid van de Heemkundekring. Hij heeft drie perioden in het bestuur gezeten; in totaal 24 jaar, waarvan 10 jaar secretaris en/of penningmeester. Peter is de archivaris van de vereniging en is verantwoordelijke voor de inrichting van de Heemkamer. Hij helpt onderzoekers bij het vinden van documenten en artikelen, zodat men de weg kan vinden in de gigantische hoeveelheid historisch materiaal, die zich in de heemkamer bevindt. Ook schrijft Peter nogal eens een verhaal in het blad van de Heemkundekring ‘De Kroniek’.
 
Jan van Gemert is het oudste lid van De Wojstap. Hij is medeoprichter van de vereniging en was 1 jaar voorzitter. Jan heeft ongelooflijk veel historisch onderzoek verricht o.a. met Jan van der Leest. Binnen de HKK was het duo Jan en Jan legendarisch. Vanaf het begin heeft Jan van Gemert in heel veel afleveringen van De Kroniek een bijdrage geleverd (151 artikelen in totaal). Hij is een groot verzamelaar van erfgoedmateriaal en een vraagbaak voor heel Hadee. Tevens is hij de aanjager van zeer veel activiteiten geweest. Tenslotte voor veel leden en niet-leden het belangrijkste: Jan is een smakelijk verhalen verteller en een levende encyclopedie; een vraagbaak met een ongelooflijke hoeveelheid van de geschiedenis van Hadee.
 
Tekst en foto’s: Fred Lennings.
Plaats reactie