Dorpsnieuws

Vluchtelingenwerk Nederland1Een taalcoach is een vrijwilliger die een vluchteling of inburgeraar helpt met het leren van de Nederlandse taal. Dit gebeurt vooral door de taal in de praktijk wate oefenen.
Over de organisatie: Vluchtelingen Werk Oost-Brabant e.o. begeleidt vluchtelingen en migranten bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan.
 
Korte omschrijving werkzaamheden:
Het verlenen van taalbegeleiding aan cliënten gedurende het inburgeringstraject. Vanaf drie maanden tot een jaar zijn er wekelijks ontmoetingen van 1 tot ongeveer 1,5 uur (afwisselend) thuis, bij de vrijwilliger of buitenshuis. De taalkoppels kunnen de bezigheden samen bepalen.
 
Taken van de taalcoach:
-begeleidt, stimuleert en motiveert de inburgeraar adequaat en efficiënt bij het gebruik van de Nederlandse taal in de praktijk.
-geeft taalondersteuning door samen de Nederlandse taal te oefenen.
-sluit qua thema' s en oefeningen zoveel mogelijk aan bij de wensen/interesses van de inburgeraar. Indien wenselijk en mogelijk kan ook aangesloten worden op het inburgeringsprogramma dat door de inburgeraar wordt gevolgd.
-onderneemt gezamenlijke activiteiten met de inburgeraar.
-bewaakt het tijdspad van het traject.
-rapporteert over de voortgang, over het aantal afspraken, over de ondernomen activiteiten en andere relevante informatie.
 
Gevraagd wordt:
-Goede beheersing Nederlandse taal en eventueel een tweede taal, zowel mondeling als schriftelijk.
-Voldoende sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van cliënten.
Plaats reactie