Dorpsnieuws

170905 wvdl Rodenburg12Het stratenplan van de nieuwe wijk Rodenburg wordt langzaam maar zeker duidelijker. Eerst al door de beddingen van wit zand, maar op dit moment nog meer, want de stratenmakers zijn aan het werk gegaan. Niet op hun knieën zoals dat vroeger gebeurde maar met een ‘stratenleggersmachine’.

Meer foto's:

Stratenmakers

Het werk gaat niet alleen wat sneller, maar de stratenmakers kunnen rechtop blijven staan terwijl zij aan het bestraten zijn. De ARBO wet heeft er voor gezorgd dat bij projecten van deze grootte voortaan machines gebruikt worden.

Riolering

In Rodenburg is het bouwrijp maken zover gevorderd, dat de rioleringssystemen bijna overal onder de toekomstige straten in de grond liggen. Twee rioolbuizen in iedere straat. Een voor het regenwater en een voor het afval. Momenteel wordt de riolering aangesloten op die onder de Rodenburgseweg. Zoals op de foto te zien is, legt men daar tegelijkertijd ook nieuwe riolering aan die het hemelwater op moet gaan vangen.

Datum zitting Raad van State bekend

Zoals we de laatste keer al vermeld hebben, zijn er enkele bezwaren tegen bestemmingsplan Rodenburg ingediend bij de Raad van State. Het uitgeven van de kavels zal tot de uitspraak van de rechter moeten wachten.

Inmiddels is bekend wanneer de zitting bij Raad van State zal plaats vinden. De bezwaren worden 16 oktober om 10:00 uur behandeld. Verder is bekend geworden dat er voor de nieuwe wijk Rodenburg een speciale facebook pagina zal worden gemaakt onder de naam ‘plan rodenburg’.

Foto’s: Wim van der Lubbe.          Tekst: Fred Lennings.

Plaats reactie