Redactioneel

20210219 PK Reconstructie Hoofdstraat 6 10 VIERKANT 10Interview met Cor van Gemert op 11 februari 2021
 
Actief Burgerschap, de KBO’s van Heeswijk en Dinther en vele dorpsbewoners maakten zich al jaren ongerust over de verkeersveiligheid over de Traverse in Heeswijk-Dinther en dan met name de Hoofdstraat, St.Servatiusstraat en Brouwersstraat. Vandaar dat op initiatief van Actief burgerschap de werkgroep Verkeer is opgericht. Deze groep is vanaf de start betrokken geweest bij de ontwikkelingen en herinrichting van de Traverse.
Daarnaast waren er grote zorgen in de dorpsgemeenschap van Heeswijk-Dinther over de achteruitgang van de “veiligheid van de openbare ruimte”. Op initiatief van de beide KBO’s is er in november 2016 een brainstorm bijeenkomst gehouden die op 8 mei 2017 leidde tot de oprichting van de werkgroep “Senioren Belangen HD”. Voor het onafhankelijke karakter van deze werkgroep opereert zij onder verantwoordelijkheid van Actief Burgerschap.
 
Cor van Gemert (voorzitter van KBO Heeswijk) heeft zitting in de werkgroep Seniorenbelangen H-D en de werkgroep Verkeer. De leden hebben regelmatig overleg met de gemeentelijke Projectgroep die verantwoordelijk is voor de uitvoering en veiligheid van de nieuwe inrichting van de nieuwe Dorpstraat.
Sinds kort is Cor van Gemert interim-coördinator van de werkgroep Verkeer en heeft hij deze taak overgenomen van Antoon Verhaak.
 
De veiligheid van de ”openbare ruimte” was een van de belangrijke speerpunten van de werkgroep. Dit leidde in mei 2018 tot de presentatie van de nota: “Stap en Fietsveilig Heeswijk-Dinther”.
 
Cor zegt “deze nota heeft mede bijgedragen om de veiligheid van de voetgangers en de fietsers in het definitieve plan van de ombouw van de Traverse naar een Dorpstraat te verbeteren.
Het uiteindelijk tot stand gekomen herinrichtingsplan van de ombouw van de Traverse wordt breed gedragen door de dorpsgemeenschap. Hoe het gebruik zich verder zal ontwikkelen vraagt aanpassing en discipline van alle weggebruikers”
 
Daarmee is het nog niet gedaan. Er is daarnaast een werkgroep Verkeer opgericht, waarin ook Cor zitting heeft en die voor de gehele gemeente optreedt. Daar zitten vanzelfsprekend ook inwoners van de andere kernen in. Zij gaat verder aan de slag, want ook de doorgaande aansluitwegen: Baron van den Bogaerdelaan, Abdijstraat en Meerstraat, baart aanwonende bewoners, fietsers en voetgangers grote zorgen. Samen met de gemeente moet hier ook verbetering in komen.
De verkeersintensiteit en het gedrag van sommige weggebruikers is aanleiding om nu de aandacht te richten op verbetering van de totale wegsituatie en het gebruik.
Zo zegt Cor van Gemert: “alleen zo kunnen we samen de veiligheid van alle weggebruikers verbeteren”.

 

Interview met Rein van Moorselaar (18 februari) aan de hand van enkele vragen:

1. Door de korte stevige winterperiode is de oplevering van de Hoofdstraat, die eerst op 12 februari zou zijn, wat uitgesteld. Van Moorselaar verwacht dat die nu eind februari of begin maart zal zijn.

2. Hij zegt ook, dat de bussen elkaar op de smalle stukken niet kunnen passeren. De één zal dan even op de ander moeten wachten. Dat komt natuurlijk, omdat ervoor gekozen is de drempels te laten vervallen en de smallere gedeelten ervoor in de plaats te brengen.

3. Hij verwacht dat de bomen pas eind van het jaar geplant zullen worden.

Er zijn wel de nodige voorbereidingen verricht zoals de plantgaten en het granulaat dat ervoor is gestort.

4. Over de lantaarns, dat als kunstproject is opgenomen, moet nog wat met Carmela Bogman, de kunstenares en de kunstcommissie gebrainstormd worden wat betreft de plaats en het aantal.

5. Het beeldje van de molenaar met kind komt weer op zijn oude plek aan de Doorgang terug. Hij verwacht dat over die plek door de kunstcommissie met de familie van Eerd nog overleg zal worden gevoerd.

6. De volgende projecten worden steeds weer opnieuw aanbesteed. Al kan het natuurlijk altijd zijn dat dezelfde aannemer de Gebr. Van Venrooij b.v. uit Weurt weer terug komt.

7. Als de andere projecten worden uitgevoerd kan het niet anders of de bussen moeten dan weer over de N 279 gaan rijden. Daar moeten dan de nodige voorbereidingen voor worden getroffen.

Rein van Moorselaar is blij dat Actief burgerschap zo’n grote rol heeft gespeeld bij de herinrichting van deze traverse en dat het tot dit resultaat heeft geleid. Hij hoopt wel de de gebruikers van de weg straks hun gedrag aanpassen en zich aan de 30 km. grens houden.

Klik hier voor foto's.

Ik heb deze middag nog snel enkele foto’s gemaakt en zag dat:

1. de sfeerverlichting: de mast met spotjes met gericht licht voor o.a. de zebra’s en enkele markante plekken, van de week geplaatst zijn.

2. De hoge verlichting met rond armatuur, model Prunus, er ook al staat.

3. De lage verlichting t.b.v. van de voetpaden de zg. paaltoparmatuur, model Prunus, er al wat langer staan.

4. Het kunstproject: “Lichtende dovenetel” van Carmela Bogman staat gepland voor de H.Willibrorduskerk en op het Raadhuisplein.

Deze laatste vier gegevens zijn overgenomen van de website van de gemeente Bernheze.

https://www.bernheze.org/ en dan naar traverse.

Tekst en foto's: Peter Kriele

 

 

Peter Kriele

Reacties   
0 #2 Roel 03-03-2021 09:37
Ze leren het nooit!!
Jaren geleden toen de Heilarensestraat werd gerenoveerd, nieuw riool, werden de inritten ook voorzien van deze schuine banden.
Menig fietser welke de oprit op wilde fietsen ging onderuit. Tot 2x toe een verbeter poging gedaan tot men besloot om de enig goede opritblokken te leggen.
Het moet kennelijk gemeenschap geld kosten, dus ons geld.
Citeer
+3 #1 Ton 25-02-2021 21:10
Fietsveiligheid is met die opstaande schuine stoepranden ver te zoeken. Als dadelijk het verkeer opgang komt is uitwijken fataal.
Citeer
Plaats reactie