kaft dagboek c habrakenDE INVASIE IN NEDERLAND 1944

Zaterdag 4 November 1944

Om ongeveer half vijf in de n.m. is in de richting ’s-Hertogenbosch het zware geschut druk in werking. Nu is het zes uur en nog steeds hoort men hier zonder ophouden het geschut.

Het is stil en helder weer. In den avond hoor ik van een paar Engelsche soldaten vertellen dat bij ‘s-Hertogenbosch de aanval is begonnen op het afwateringskanaal. In den avond is in de richting Duitsland een geweldig spervuur in de lucht te zien. Men kan hier in de verte brandende vliegtuigen omlaag zien komen. Of het Engelsche of Duitse zijn is onbekend. Zie verder het 0fficieel Orgaan No. 14.

Plaats reactie