Dorpsnieuws

energiebesparing sportGemeente Bernheze stelt een stimuleringslening sportaccommodaties ter beschikking waarmee sportverenigingen op een goedkope manier energiebesparende maatregelen kunnen treffen in en aan hun sportaccommodatie. Toewijzing gebeurt via het principe ‘wie het eerst komt…’

Landelijk is er al een subsidieregeling (BOSA) en daar bovenop biedt de gemeente Bernheze nu de mogelijkheid om de investering voor duurzame maatregelen te financieren.

Dankzij de energiebesparende maatregelen dalen de jaarlijkse energiekosten voor de clubs. Dit voordeel kan zelfs groter zijn dan de last van de stimuleringslening.

Verenigingen kunnen minimaal € 10.000,- en maximaal € 50.000,- lenen tegen een rentepercentage van 0,5%. De rente en aflossingen van de leningen komen terug in een fonds, waaruit weer nieuwe leningen kunnen worden verstrekt.

In totaal is een subsidiebedrag beschikbaar van € 300.000,-

Maatregelen

Sportverenigingen kunnen de lening gebruiken voor onder meer de aanschaf van zonnepanelen, zonneboiler, gevel-, dak-, raam- en vloerisolatie, verwarmingsinstallatie of een warmtepomp. Ambitie De gemeente Bernheze heeft de ambitie om in 2030 een energie neutrale gemeente te zijn. Om deze ambitie te bereiken moeten inwoners, bedrijven, verenigingen en gemeente in 2020 30% van hun elektriciteit duurzaam opwekken en het energieverbruik fors verminderen. Deze ambitie is vertaald in de gemeentelijke duurzame energieagenda. De stimuleringslening sportaccommodaties is een van de projecten in het uitvoeringsplan van deze agenda.

Aanvragen

Verenigingen kunnen de lening aanvragen via www.berheze.org . Hier zijn ook de voorwaarden te vinden.

Plaats reactie


HaDee agenda