Dorpsnieuws

Archeologisch Onderzoek op t RetselDodenakker op ‘t Retsel: tentoonstelling vondsten uit 2009 op het Industrieterrein ‘t Retsel.                                                In 2009 zijn er archeologische opgravingen verricht op het industrieterrein Retsel in Dinther.      

foto:Piet van Helvoort

Urn op Retsel

 

 

 

 

Deze zijn uitgevoerd door het Amsterdam archeologisch centrum (AAC) ofwel Diachron. Dit is gebeurd nadat er in 2005 door Archol b.v. een archeologisch veldonderzoek is verricht, waarbij proefsleuven zijn gegraven. Daarbij is zoveel interessant materiaal gevondenen dat men besloot een definitieve archeologische opgraving te verrichten. Dat was nodig om de archeologische vondsten veilig te stellen, want de verwachting was, dat die bij het realiseren van het bedrijventerrein verloren zouden gaan
Tijdens deze opgravingen kreeg het publiek ook gelegenheid het gebied te bezoeken en de vondsten te bekijken.
Het opgegraven materiaal bestond uit verschillende soorten aardewerk, bouw-keramiek, glas, metalen voorwerpen, slakmateriaal, crematieresten, dierlijk botmateriaal, hout, houtskool en archeologisch plantkundig materiaal.
Men kwam tot de conclusie, dat er op ‘t Retsel in de tweede helft van de midden-ijzertijd (vierde eeuw voor Christus) een nederzetting heeft gelegen met een woonstalboerderij en meerdere putten.
In de late ijzertijd tot de midden-romeinse tijd (vanaf de derde eeuw vóór tot de derde eeuw na Christus) is er waarschijnlijk een plaats voor een openbare godenverering en zeker een begraafplaats geweest. Er zijn ongeveer dertig grafkuilen en vijftig grafmonumenten uit die periode gevonden.

Bron: Wojstapkroniek nr. 4-2013 door J.v.Gemert

Helaas zijn al deze vondsten, zoals meestal gebruikelijk, afgevoerd naar het Provinciaal depot aan de Waterstraat in ‘s-Hertogenbosch.
Wij bieden nu onze inwoners de mogelijkheid om enkele van die vondsten te bezichtigen in onze heemkamer: Raadhuisstraat 21a, Dinther. Tevens kun je dan ook de andere vondsten bekijken zoals die van Ten Wijer, opgegraven in eigen beheer in 1982. Ook zal dan een diapresentatie van deze en andere vondsten worden vertoond.
Dit is mogelijk op één van de Monumentendagen namelijk op zaterdag 14 september 2019 van 10.00 tot 16.00 uur en op één van de archeologiedagen namelijk op zaterdag 12 oktober 2019 ook van 10.00 tot16.00 uur.

Daarnaast is het mogelijk gedurende onze wekelijkse openstelling : op de woensdagen van 14.00 – 16.00 uur.

  https://www.dewojstap.nl/

Plaats reactie