Gerrit van SchijndelPer 1 mei 2020 is Gerrit van Schijndel ons bestuur met zijn kennis en ervaring komen versterken. We hebben het volste vertrouwen dat hij als bestuurslid en penningmeester een waardevolle bijdrage zal leveren aan onze doelstelling.                                                                   Mede namens de Raad van Commissarissen en het bestuur,  Harrie Geboers, voorzitter