Redactioneel

230315 rva stem19 Al dan niet gebruik makend van de StemWijzer, gingen veel mensen naar het stembureau om hun stem te laten weten voor de Provinciale Staten en het Waterschap. Bij binnenkomst ontving men twee stemformulieren. Vervolgens stonden ook twee ‘stembussen’ klaar om het formulier weer in te gooien.

Door te stemmen bepaalde de kiezer wie de komende 4 jaar over de plannen van de Provincie Noord Brabant en het Waterschap Aa en Maas beslissen.

Het stembureau dat normaal bij het Willibrordcentrum zat, was verhuisd naar de gymzaal van het gymnasium. Daarnaast was ook, zoals gebruikelijk, in de ruimte van KBO-Heeswijk een stemlokaal ingericht. Beide maakten gebruik van dezelfde ingang, wat er soms voor zorgde dat stemmers gewoontegetrouw naar de ruimte van de KBO gingen.

Klik hier voor foto's.

Bij CC Servaes was het - meer dan normaal - druk met stemmen. De oorzaak hiervan was niet helemaal zeker, maar het zou te maken kunnen hebben met verkeerde vermeldingen van het dichtstbijzijnde stembureau op de stempas. Dit was in Bernheze niet helemaal goed gegaan.

Wat ook een bijdrage kon hebben geleverd was het feit dat er in CC Servaes nog een andere activiteit was die veel mensen trok en deze groep wellicht een en ander heeft gecombineerd.

En natuurlijk ook bij de Zaert was een stemlokaal waar ook gedurende de dag mensen snel even binnen kwamen. Tijdens onze rondgang waren al ruim 2000 mensen in Heeswijk-Dinther hun stem gaan uitbrengen. Op dat moment moest de piek van de ‘avondspits’ nog komen.

De einduitslag is bij het maken van dit artikel nog niet definitief. Mensen gingen stemmen om hun voorkeur aan te geven of omdat ze juist tegengas wilden geven ten opzichte van de partij waarvoor ze bang zijn dat die veel stemmen zal krijgen. Wat de reden ook is geweest….het is zeker van invloed voor het beleid van de komende 4 jaar.

Tekst: Anja van Aarle
Foto's: Rien van Aarle
Plaats reactie