Redactioneel

220424 rva Pastoor28Een 25-jarig priesterjubileum en het stoppen van het ambt als pastoor was voor Joost Jansen een mijlpaal dat afgelopen zondag als een ware happening was ingekleed. Om 10:00 was er een kerkelijke viering, met aan het einde diverse woorden van dank. Daarna volgde buiten nog een presentatie van de harmonie, de fanfare en de gildes van Heeswijk en Dinther.

Ter afsluiting was iedereen nog van harte welkom in het Cultureel Centrum Servaes. Ook in het Cultureel Centrum werd nog van de gelegenheid gebruik gemaakt om Joost (muzikaal) te bedanken en om cadeaus te overhandigen.

“Het was een mooi moment om een ‘punt komma’ te zetten. Zeker geen ‘punt’.”

Na 22 jaar Joost Jansen als pastoor van de parochie, wordt nu het stokje over gedragen naar pastor Guido Dieteren. Overstelpt met mooie woorden gaat Joost voorlopig nog door met andere activiteiten. Hij vervolgt bijvoorbeeld de weg die hij 40 jaar geleden al is ingeslagen met zijn wens om mensen te verbinden. Om mensen te helpen de Bijbelse verhalen te gebruiken in het dagelijks leven, bouwt hij verder aan Lectio Divina.

Klik hier voor foto's.

Lectio Divina is de manier van Bijbellezen die in de kloosters is ontwikkeld. Het is een manier van nadenken over hoe om te gaan met de tekst. Meer concreet is het voor Joost Jansen “het samen uit de krant de Bijbel lezen”. Hierdoor kun je samen het gesprek aangaan door vragen te stellen als: ‘Wat gebeurt er?’, ’Wat is de link naar de Bijbel?’ Of ‘Wat doet het met je?’

Door de discussie en de samenspraak worden zienswijzen met elkaar gedeeld en geeft dat stof tot nadenken voor de gesprekspartners. Het verrijkt daarmee de deelnemers.

Deze verhalen verbinden de mensen. De ideeën nemen ze mee naar huis. Het helpt in de beeldvorming van de informatie stroom die van buitenaf naar ieder komt. Het helpt om een gezond beeld te hebben van alles wat er in de wereld gebeurt en hoe daar mee om te gaan.

Als cadeautip had Joost aangegeven blij te zijn met een financiële ondersteuning voor Lectio Divina. In het Cultureel Centrum werd het bedrag wat al naar het speciale rekeningnummer was overgemaakt aan iedereen bekend gemaakt en door middel van een symbolische cheque aan Joost overhandigd. Het bedrag dat die ochtend in de kerk bij elkaar was gelegd, was op dat moment nog niet bekend.

Op deze zonnige dag had iedereen zijn best gedaan om er iets moois van te maken.

En wat ik veel heb gehoord was: “Dank je wel”.

Tekst: Anja van Aarle
Foto's en film: Rien van Aarle
Plaats reactie


Wil jij helpen?