Redactioneel

20201224 PK Herbestemming gebouwen Abdij 02 VIERKANT 2In het Brabants Dagblad van 13 september 2019 verscheen een artikel over de toekomstplannen van de Abdij van Berne. Daarin werd vermeld dat de Provincie Noord-Brabant 1,8 miljoen steekt in die plannen waarbij de gemeente € 200.000 gaat bijdragen. Eén van de plannen is om naast een nieuw wooncomplex op het achterterrein, in een van de oude panden daar, namelijk de oude drukkerij, een provinciaal depot voor bodemvondsten te vestigen.

Het wordt dan de tweede locatie van het Provinciaal depot (PDB) naast de locatie aan de Waterstraat in ‘s-Hertogenbosch: het oude Provinciehuis.

Het gebouw moet dan wel aan de nodige vereisten voldoen. Zo moeten de vondsten onder specifieke klimaatomstandigheden worden bewaard. Tegelijk wordt dan ook het regenwater, dat op het gebouw terecht komt, geleid naar de vijver, die achter de oude drukkerij ligt.

Klik hier voor foto's.

Om een en ander te realiseren is in november al begonnen met het veilig verwijderen van asbest van de daken van enkele gebouwen. Vervolgens is men bezig alle binnenruimten open te gooien.

In het blad “Berne” van de Abdij van december 2020 staat vervolgens vermeld:

“Het doel is om de renovatie en restauratie in de eerste helft van 2021 te realiseren. Dan zullen de eerste archeologische bodemvondsten een plek van bewaring krijgen in het nieuwe onderkomen. Het voornemen is dat het depot ook voor bezoekers te bezichtigen is en een onderdeel wordt van de rondleidingen op het abdijterrein. Zo kan het verhaal van het religieus erfgoed van de drukkerij en van het archeologisch erfgoed blijvend verteld worden.”

Bron: Berne nr. 4 december 2020

Foto’s en tekst: Peter Kriele

www.abdijvanberne.nl

Plaats reactie


HaDee agenda

Geen evenementen