Redactioneel

200109 PK Nieuwjaarsbijeenkomst Actief Burgerschap 28Er was deze keer zelfs een grotere opkomst dan vorig jaar, terwijl men juist eerst dacht dat de belangstelling minder zou worden. Het leeft dus toch wel bij onze bewoners.
Net als vorig jaar opende Dorris Heijmeriks deze avond, nadat eerst de band “Hou ‘t simpel” de spits had afgebeten.

Een band die al 20 jaar bestaat en indertijd is opgericht door Ad Heesakkers, de drummer in het gezelschap.

Dorris sprak deze avond aan de hand van de beelden die op enkele schermen verschenen. Zo was het aantal inwoners met 150 gestegen, terwijl dat het jaar ervoor met 121 was. Gelukkig is de dip die we in 2014-2015 hadden nu verdwenen.

Het bestuur van de Stichting Actief Burgerschap Heeswijk-Dinther bestaat uit vijf leden namelijk: Peer Verkuijlen, Toon van Vugt, Jo van Hemmen, Antoon Verhaak en Jan v.d. Broek. Daar vallen weer zes werkgroepen onder namelijk :Plein 1969, Senioren, Social Media, Verkeer, Jongeren en Bouwen en wonen. Voor de laatste groep worden nog vrijwilligers gezocht. Actief burgerschap heeft ook een eigen site. Dat bleken op deze avond maar weinigen te weten.

Jacqueline van Uden pleitte ervoor dat er meer beleving op het Plein 1969 zal komen. Daar bleek de zaal het roerend mee eens te zijn.
Peer Verkuijlen nodigde de verenigingen uit meer de kiosk ( op het Plein) te gaan gebruiken. Op voorwaarde van beheer en onderhoud bood hij de kiosk ter overname aan.
De oude Coop is ons nog steeds een doorn in het oog. Maar met een projectontwikkelaar zijn ze bezig om daar een invulling aan te geven, waarbij op de 1e verdieping woningen zijn gepland.

Rodenburg is nagenoeg gereed. Het heeft wel veel inspanning gekost om daar de juiste invulling aan te geven door een variatie van woningen.
Hierna gaan ze beginnen aan de Heeswijkse akkers en de Kamerense hoek.
Omdat Peter van Boekel wegens ziekte verhinderd was voerde Rien Wijdeven het woord. Op een vraag hierover antwoordde hij dat we hier nauwelijks of geen last hebben van de stikstofdiscussie.

Ook de nieuw gevormde woningcorporatie “Joost” kwam aan het woord. Zij werken samen met Ons Welzijn, waarbij regelmatig contact wordt gehouden met de wijkbeheerder Patrick Mosterd en de Boa’s.

Van Ons Welzijn voerde sociaal werker Nol Braks het woord, terwijl Petra v.d. Heijden dit deed voor de woningstichting.

Ook Marieke van Beek van de werkgroep Social Media werd uitgenodigd op het podium. Uit haar vraag bleek dat men het meeste keek naar Facebook i.p.v. naar Twitter of Instagram.

Cor van Gemert van de seniorengroep vertelde dat er binnenkort drie stuks Duo fietsen worden aangeschaft en dat er in april een “E-mobiel HaDee Carry cab” komt.

Ook de drugsproblematiek kreeg de aandacht. In tegenstelling tot wat de zaal vond zei de burgemeester dat dit hier wel degelijk speelt. Alleen al als je kijkt naar het aantal panden dat we gesloten hebben. Er zal daarom binnenkort een plan van aanpak komen, waarbij er de nadruk op zal liggen dat het niet normaal is dat men (de jeugd) drugs gebruikt. Het verhoogt op den duur steeds meer de criminaliteit.
Zij vertelde ook dat er een alternatief moet komen voor de kerstboomverbranding. Er zal daarom binnenkort een gesprek komen met de organisaties waarbij naar een andere oplossing wordt gezocht.

Meer foto's.

Natuurlijk kwam ook de traverse aan de orde. De nieuwste tekeningen hangen hier aan de muur. Het blijkt dat er nog steeds teveel vrachtwagens door het dorp rijden. Daarom wordt erop aangedrongen een nog betere verwijzing te plaatsen.

Actieve Hadeejer jeugd en senior
Het hoogtepunt van de avond was toch min of meer de meest actieve burger. Hieruit kwam naar voren als jeugdige: Myrthe Manders. Zij is mantelzorger voor haar oma, die Alzheimer heeft. Daarnaast deelt ze haar ervaringen in het Alzheimer café en met aankomende studenten. Zo verbindt ze jong met oud.
Als senior werd Mari van Berloo gekozen. Hij is op veel terreinen actief. Zo zingt hij in het Willibrordkoor, zit hij bij vluchtingenwerk, jeugddarten en jeugdbiljart. Hij is betrokken bij het Abdijbier en is hij actief bij de voetbalvereniging Heeswijk.
Burgemeester Marieke Moorman reikte hen de oorkonde en de bloemen uit.

Tekst en foto's: Peter Kriele

www.actiefburgerschaphd.nl

Plaats reactie