Redactioneel

191105 PK lezing over de Maashorst 16 VIERKANT 16In het kader van het 35-jarig bestaan van het IVN afd. Bernheze zijn er een aantal lezingen vastgelegd. Een ervan is zoals vandaag: de Natuurontwikkeling in de Maashorst door Nico Ettema. Ettema is bioloog en lid van het IVN Uden.

Het gebied omvat zo’n 3500 ha. In Herperduin, dat later bij dit gebied is getrokken, zit meer dekzand, terwijl in de Maashorst eerder Maassediment zit.
Het is geen Natura 2000 gebied. Die kans hebben ze indertijd helaas gemist.

40 jaar geleden stond er veel dun hout, zoals berk. Daar is dus veel aan veranderd. Zo moet ook de situatie van voor de ruilverkaveling weer hersteld worden, zodat het gebied wat meer vernat. Nico Ettema is niet voor het verwijderen van de Amerikaanse vogelkers, want daardoor zorg je er juist voor dat de overvloedige bessen c.q zaden zich verspreiden.

Hij is voor natuurlijke ontwikkeling door bomen en struiken te planten, die zich door zaad kunnen verspreiden zoals hulst. Die hulst krijgt meer kans, omdat de grond er leem bevat. Jonge aanplant wordt te vaak aangevreten of ze slaan niet aan door de verdroging in de laatste tijd.

Zo zijn er wel struiken aangeplant zoals de meidoorn, die zeldzame vogels aantrekt zoals de klapekster en de klauwier.
Er lopen daar: Wisenten, Taurussen en Exmoor pony’s. De Schotse Hooglanders zijn eruit gehaald, omdat die een goede natuurontwikkeling tegen hielden.

Hierna laat hij veel foto’s van de dieren in de Maashorst zien.
Het aantal insekten is over het algemeen terug gevallen. Zo zijn er in 2008: 33 soorten libellen waargenomen, terwijl dat in 2019 : 21 waren. Ook het aantal soorten dagvlinders viel terug van 35 in 1980 tot 22 in 2019.

Meer foto's.

Hij was wel enthousiast over het aantal soorten sprinkhanen. Dat waren er 21. Hij wijt dit vooral aan de variatie in de graslanden en het warme weer.
Zo liet hij o.a zien: een haft, sprinkhaan, icarusblauwtje en een boommarter.

Het viel hem op dat er ook veel steenmarters en bunzingen waren, terwijl er ook een boommarter is waargenomen. Ook de raaf is nu al voor het 5e jaar aanwezig.

Een 30-tal bezoekers was naar Nesterlé gekomen, waaronder natuurlijk vooral IVN-ers.

Tekst en foto's: Peter Kriele

Plaats reactie


HaDee agenda