Redactioneel

191007 EM dagvandeleerkracht 2In het kader van de dag van de leerkracht, die dit jaar op een zaterdag viel, werden de leerkrachten van OBS de Bolderik maandagochtend tijdens de weekopening in het zonnetje gezet.
Alle kinderen hadden op verzoek van de ouderraad één bloem meegebracht voor hun eigen juf(fen) en/of meester(s).

Alle bloemen vormden samen een mooi en divers boeket, een mooie vergelijking met alle kinderen van OBS de Bolderik.

191007 EM dagvandeleerkracht 1Om dit attent initiatief nog meer kracht bij te zetten, had Ad van Schijndel, samen met zijn dochter Janneke, waarvan twee kinderen op OBS de Bolderik zitten, “ode aan de Bolderik” geschreven dat ten gehore werd gebracht.

Een prachtig begin van de week, die OBS de Bolderik altijd start met een weekopening waarin de week wordt doorgenomen, jarigen worden toegezongen, informatie maar ook lief en leed wordt gedeeld.

Tekst en foto's: Esther Mollema

Plaats reactie