Redactioneel

190607 PK aanleg parkeerterrein12Op het ogenblik is de gebr. Dijkhoff volop aan het werk met de aanleg van het parkeerterrein langs de N 279 voor het kasteel.
Het nieuwe terrein moet een einde maken aan de parkeer- en verkeersdrukte op de smalle wegen aan de andere kant van het kasteel waar de bezoekers nu arriveren. Meer foto's.
 
De bestaande parkeerplaats met 50 plekken is in het geheel niet toereikend.
Deze parkeerplaats is ook nodig vanwege de toename van het aantal bezoekers door de ruimere openstelling van het kasteel.
De hoofdentree gaat straks definitief van de Noord- naar de Zuidzijde.
Omdat de afslag Heeswijk- Schijndel vanaf de N 279 naar het kasteel via de ventweg straks moeilijk is te vinden zullen er verwijsborden worden geplaatst.
Dan kunnen de vertrekkende auto’s vanaf het kasteel via de afslag Middelrode weer terug naar de N 279. Het zal dan noodzakelijk zijn om op die ventweg eenrichtingsverkeer in te stellen.
Het terrein is vrij gekomen na de kap van het populierenbos daar. De overblijfselen (de stronken) ervan liggen nog ter plekke. Echter door allerlei oorzaken is de werkelijke aanleg steeds uitgesteld o.a. omdat de financiering nog niet rond was en ook doordat te laat de aanlegvergunning was aangevraagd, die de bestemming van het perceel moest aanpassen.
Volgens de laatste berichten moet het werk zaterdag 7 juli (begin zomervakantie) klaar zijn , terwijl de directeur van het kasteel Luc Eekhout eerst had gehoopt dat het vorig jaar zomer al zo ver zou zijn.
Ook is het bericht binnen gekomen dat de wegwijzers vanaf de inrit Heeswijk-Dinther (N 279) op tijd geplaatst worden.
Verder is, aldus Luc Eekhout, “met de opmerkingen van het IVN rekening gehouden: de groenzones rondom de parkeerplaats moeten de landschappelijke inpassing natuurlijker maken” en hij vervolgt: ”Voor ons is het een winstpunt als we het toeristisch autoverkeer hiermee aan de rand van het Aa-dal kunnen houden. Veel minder auto’s en bussen door Middelrode en Heeswijk en geen bermparkeren meer aan de Gouverneursweg en de landgoedlanen.”
Al met al dus mooie vooruitzichten voor het kasteel en omgeving.
 
Tekst en foto’s : Peter Kriele
 
Plaats reactie