Redactioneel

190107cvdhBC Klotbeek 23Maandag, 7 januari 2019 had de Bc De Klotbeek haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.
Met 102 aanwezige leden (van de 131) konden rechtsgeldige besluiten genomen worden. Naast de gebruikelijke zaken als jaarverslag 2018, de financiële verantwoording 2018 en (her-) verkiezing van bestuursleden waren er toch twee bijzondere momenten. Meer foto's.

In de eerste plaats werd er nog eens terug gekeken op een grandioos 25-jarig jubileumfeest van de Bc De Klotbeek in 2018. Een feest dat voor het nageslacht werd vastgelegd in een jubileumboek en waar nog lang over nagepraat zal worden.

Daarnaast was er die avond sprake van het historische “verdrag van Heeswijk-Dinther”. In dat verdrag / die overeenkomst tussen Bc De Klotbeek en CC Servaes werd de overdracht vastgelegd van een flink aantal bridgemates-classic onder voorwaarden en tegen een symbolisch bijdrage waarbij CC Servaes bij haar 4 kwartalen-drives (Carnaval, Koningsdag, Herfst en Oudejaarsdrive) de resultaten per gespeeld bridgespel kan laten vastleggen in een bridgekastje per tafel in plaats van op papier. Dat scheelt in tijd en voorkomt fouten.
De overeenkomst werd ondertekend door Mevr. van Oijen namens de Bridgeclub en Dhr. Romijn namens cc Servaes waarna er een fysieke overdracht van de bridgemates-classic plaats vond.
Het gebeuren onderstreept de goede samenwerking tussen de groot – ver/gebruiker Bc De Klotbeek in haar “home” en het Cultureel Centrum.

Tekst: Gerrit van den Berg 
Foto's: Corrie van der Heijden
 
Plaats reactie