Redactioneel

181204 PK Herinrichting Plein 1969 08De Firma Langenhuizen is samen met de gebrs. fa Dijkhoff medio september gestart met de herinrichting van Plein 1969 te Heeswijk – Dinther. Het betreft een herinrichting waarbij er boven- en ondergronds van alles wordt aangepast zodat het plein weer van deze tijd isMeer foto's.
 
De gemeente Bernheze heeft het ontwerp in samenwerking met Actief Burgerschap gemaakt.

De ontwikkeling
Er zijn uitgangspunten gevormd waaraan het nieuwe plein moest voldoen. Het moest onder andere voldoende ruimte hebben, zodat de weekmarkt en de kermis er konden blijven. Bij het ontwerpen kwam men tot de conclusie dat het plein op één zijde een wand mist. Oorspronkelijk had het plein een 3-tal wanden; de nieuwe Coop, de oude Coop en de Bibliotheek. Toen kwam het idee om er een Grand Café te beginnen. Het zou een goede stedenbouwkundige afronding van het plein kunnen betekenen en een ontmoetingsplek kunnen creëren. Hoewel er wat bezwaren waren is er door de gemeente uiteindelijk medewerking aan verleend. Door het ruimtelijk traject heeft de herinrichting helaas wat langer op zich laten wachten. Inmiddels is het Grand Café gereed en kon medio september 2018 worden gestart met de herinrichting van het plein.
 
Het infiltratiesysteem
Het plein krijgt op het maaiveld niveau een compleet nieuwe inrichting, maar ook in de ondergrond gebeurt er veel. Het is natuurlijk beter om als de verharding weggehaald wordt de ondergrond mee te nemen. Ofwel werk met werk te maken. Voor het plein is onderzocht wat hier nu de beste oplossing is. Het is algemeen bekend dat ons klimaat aan het veranderen is. Er komen langere periodes van droogte en extreme regenbuien. Kijkend naar de toekomst is het noodzakelijk om regenwater in de bodem te laten infiltreren, zodat het daar tijdens hevige regenval kan fungeren als opslag.
Er is voor het plein gekozen voor het maken van een kelder met infiltratiekratten. Dit is niet gemakkelijk, want het plein dient ook voor de kermis. En een kermis geeft een behoorlijke belasting op de ondergrond. Door diverse deskundigen is hier naar gekeken en er is uiteindelijk een oplossing voor gevonden. De kratten, welke bedoeld zijn voor de opslag van water zijn - volgens het bestek - belastbaar voor zwaar verkeer, waarbij de druksterkte is bepaald op 50 jaar. Op de kratten komt: 35 cm zand, dan 30 cm puin en daarna nog de straatlaag en de stenen.
Het totale krattenveld heeft een inhoud van ca. 540 m3. Het bestaat uit ruim 2600 kratten die aan elkaar worden gekoppeld. Het lijkt eigenlijk wel op een soort Lego.
De kratten zijn slechts 35 cm. Op andere locaties worden vaak hogere kratten gebruikt. Dit heeft te maken met de grondwaterstand en de funderingsconstructie wat noodzakelijk is voor de kermis. De kratten zijn geheel ingepakt met waterdoorlatend doek, zodat de grond eromheen niet in de kratten kan komen.

Waterafvoer
Op dit systeem zit op dit moment alleen het regenwaterriool dat komt vanaf de kruising bij de Coop en uit de Irenestraat. Mogelijk dat er in de toekomst nog meer op komt. Zit het riool vol dan stroomt het water in de kratten en kan het infiltreren in de bodem. Uiteindelijk zal het teveel aan regenwater dat niet infiltreert, afgevoerd gaan worden naar de Aa.

De verharding
Om ervoor te zorgen dat de bomen in de verharding voldoende groeiruimte krijgen en dat de wortels van de bomen uiteindelijk het straatwerk niet omhoog drukken, wordt het boombunkersysteem van de firma Greenmax uit Heeswijk/Dinther toegepast. 
Voor de afwerking wordt het plein voorzien van gebakken bestratingsmateriaal in diverse kleurstellingen en worden er ondergrondse stroomvoorzieningen gemaakt voor de markt en de kermis.

Inmiddels is ook het kunstwerk al zichtbaar achter de hekken.
 
Tekst en foto's: Peter Kriele
 
Plaats reactie